Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Belgeler

İş Akış Şeması

Ders Kesin Kayıt Yenileme İş Akışı

261,11 KB PDF

Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı

256,68 KB PDF

Akademik Takvim İş Akışı

222,73 KB PDF

Bölüm Program Açma İş Akışı

227,03 KB PDF

Sendika Aidatlarının Ödenmesi Süreci İş Akışı

218,05 KB PDF

Gönderme ve Ödeme Emri İşlemleri İş Akışı

220,66 KB PDF

Ek Ders Ödeme Süreci İş Akışı

220,2 KB PDF

Ek Ders Yükü Kontrol Süreci İş Akışı

217,28 KB PDF

Maaş tahakkuk işlemleri iş akışı

232,18 KB PDF

Kongre, Konferans, Seminer vb. Bilimsel Toplantılara Katıl...

224,63 KB PDF

Kesenek, Tahakkuk İşlemleri İş Akışı

238,42 KB PDF

İzin İşlemleri İş Akışı

229,47 KB PDF

Disiplin İşlemleri Süreci İş Akışı

228,06 KB PDF

Giden Evrak İş Akışı

221,35 KB PDF

Jüri Ücreti Ödemeleri İş Akışı

218,27 KB PDF

Taşınmaz Mal Yönetim İşlemleri Taşınmazların Kaydı İş Akış...

223,01 KB PDF

Taşınır Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı

222,6 KB PDF

Taşınır Sayım İşlemi İş Akışı

227,24 KB PDF

Taşınır Girişleri İş Akışı

228,3 KB PDF

Taşınır Çıkışları İş Akışı

225,96 KB PDF

Tüketim Çıkış İşlemleri İş Akışı

221,23 KB PDF

Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akışı

219,16 KB PDF

Hurdaya Ayırma Mal Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akışı

223,87 KB PDF

Doğum Vefat Evlilik Doğal afet yardımı İşlemleri İş Akışı

226,89 KB PDF

Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akışı

220,44 KB PDF

Devir İşlemleri İş Akışı

227,94 KB PDF

Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı

228,41 KB PDF

Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

219,76 KB PDF

Taşınırların Kullanıma Verilmesi İşlemi İş Akışı

222,14 KB PDF

Disiplin Kurulu İş Akışı

220,39 KB PDF

Bölüm Programa Öğrenci Alımı İş Akışı

231,1 KB PDF

Maaş Hazırlama İş Akışı

225,75 KB PDF

Ebys Evrak İptali İş Akışı

218,35 KB PDF

Elektronik İmza Yenileme Süreci İş Akışı

218,68 KB PDF

Elektronik İmza Başvuru İş Akışı

219,9 KB PDF

Hizmeti İş Akışı

234,94 KB PDF

Organizasyon Şemaları

ORGANİZASYON ŞEMASI

41,75 KB DOCX

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görev Tanımları

291 KB XLS